certyfikat zielony sklep

 

Certyfikat Zielony sklep dostępny również dla sklepów internetowych!

Certyfikat Zielony Sklep jest pierwszym w Polsce
standardem ekologicznym dedykowanym
podmiotom
branży
handlowo-usługowej
posiadającym punkty sprzedaży detalicznej, a także prowadzącym sprzedaż internetową. Wytyczne certyfikatu wypracowane zostały na podstawie międzynarodowych standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności ISO26000 i zasad raportowania zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative.

Standard skierowany jest do firm, które funkcjonują w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami przejrzystości
i ładu korporacyjnego
, a ich relacje z interesariuszami oparte są
na
poszanowaniu praw człowieka.

Standard certyfikacji Zielony Sklep powstał w wyniku współpracy Fundacji z firmą Tchibo Warszawa, a sklepy Tchibo jako pierwsze uzyskały certyfikat.

 

Korzyści:

Wiarygodne potwierdzenie spełniania parametrów ważnych ekologicznie.

Zwiększenie konkurencyjności dzięki wprowadzaniu technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska.

Potwierdzenie spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów w dziedzinie odpowiedzialnego biznesu.

Wzmocnienie wizerunku firmy jako przyjaznej środowisku naturalnemu w oczach klientów, pracowników, dostawców oraz innych interesariuszy.

Obniżenie kosztów funkcjonowania poprzez efektywne planowanie zarządzanie zużyciem zasobów, energii elektrycznej, wody oraz ilością produkowanych odpadów.

Tworzenie więzi z pracownikami, dostawcami i klientami przez budowanie ich świadomości ekologicznej i motywowanie do wspólnych działań na rzecz jakości środowiska.

Dostęp do narzędzi pozwalających na stały monitoring środowiskowy na eko-spec.pl.

  

Co zrobić aby otrzymac certyfikat

Skontaktować się z Fundacją i rozpocząd prace nad spełnieniem kryteriów standardu Zielony Sklep, a następnie potwierdzić wdrożone działania w czasie audytu certyfikującego. Pozytywna rekomendacja audytora jest podstawą do przyznania certyfikatu przez Komisję ds. Certyfikatu Zielony Sklep.System certyfikacji jest trójstopniowy w zależności od poziomu spełnienia kryteriów fakultatywnych, firma może otrzymać trzeci, drugi lub pierwszy (najwyższy) stopień certyfikatu. Certyfikat przyznawany jest na okres dwóch lat. Po tym okresie konieczne jest ponowne poddanie się procesowi weryfikacji.


Koszt certyfikacji jest zależny od wielkości i indywidualnego charakteru firmy oraz ilości punktów sprzedaży.


*Nadwyżki finansowe z działań gospodarczych są w 100% przeznaczana na działania statutowe i realizację misji Fundacji.

 

 

Kalendarz


 

 

Darczyńcy


Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways

"Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways", Styczeń 2009-Marzec 2011
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
NFOŚiGW

Partnerzy

zpp
Instytut Spraw Obywatelskich
Polska Naturalnie
urban mines

fee
ecf
environment lillehammer

Partnerzy Strategiczni

Tchibo w Polsce 
TOYOTA
Kraft Foods
KNAUF Insulation

Media

EkoNews
CR navigator
ngo.pl
ekologia.pl
Portal Samorzadowy