PL 0350: „Aktywna edukacja ekologiczna
na Zielonych Szlakach – Greenways”

Projekt realizowany przez przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy z organizacjami: Urban Mines (Wlk. Brytania), Environment Lillehammer (Green Business Norway, Norwegia), Environmental Partnership for Sustainable Development, Foundation for Environmental Education (Dania), European Cyclist Federation (Norwegia, Niemcy, Islandia), International Business Leaders Forum (Wlk. Brytania) w latach 2009-2011.

Celem projektu było wykorzystanie rozwijanych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska szlaków dziedzictwa przyrodniczo–kulturowego Greenways do edukacji ekologicznej dla zrównoważonego stylu życia, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO2) poprzez propagowanie niezmotoryzowanych form transportu.

Cele projektu zostały osiągnięte poprzez następujące działania:

  • zbudowanie weryfikowanego przez jednostkę zewnętrzną systemu certyfikacji ekologicznej, wzorowanego na międzynarodowych systemach certyfikacji środowiskowej,
  • utworzenie Ośrodków Edukacji Ekologicznej funkcjonujących w oparciu o sieć certyfikowanych obiektów działających na zielonych szlakach
  • i propagujących korzyści wynikające z ekologicznego stylu życia oraz dostarczających przykładów zrównoważonego rozwoju,
  • opracowanie narzędzia internetowego „Kalkulatora CO2” służącego do monitoringu emisji CO2 przez firmy i instytucje, społeczności lokalne, osoby prywatne i turystów odwiedzających Greenways.

Przeprowadzono analizę systemów certyfikacji środowiskowej funkcjonujących w Europie. Opracowano system certyfikacji, w tym niezbędne dokumenty: regulaminy, kryteria, audytu wstępnego i certyfikującego, procedury pracy koordynatorów lokalnych oraz audytorów, wyznaczono obszary działań dla poszczególnych koordynatorów i audytorów.

Do udziału w projekcie pozyskano 626 Organizacji, w których akredytowani audytorzy przeprowadzali audyty środowiskowe. Każda z organizacji otrzymała rekomendacje ‑ praktyczne wskazówki odnośnie działań, jakie powinna podjąć, aby spełnić kryteria certyfikatu. Podczas wdrażania zaleconych rozwiązań, organizacje mogły skorzystać z doradztwa konsultanta środowiskowego. Warunkiem otrzymania certyfikatu było pozytywne przejście audytu certyfikującego, weryfikującego podjęte przez organizacje działania.

Efektem projektu jest przyznanie 561 certyfikatów:

  • 176 Certyfikatów Zielone Biuro (certyfikat dla wszystkich organizacji posiadających rozbudowane zaplecze biurowe)
  • 85 Certyfikatów Czysta Turystyka (certyfikat dla firm i organizacji z branży turystycznej)
  • 142 Certyfikaty Przyjazny Rowerom (certyfikat dla obiektów promujących zrównoważony transport)
  • 164 Certyfikaty Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej i Zielona Flaga (certyfikaty dla placówek oświatowych.

Opracowano narzędzie internetowe kalkulator CO2 składający się z 3 części: kalkulatora dla klientów indywidualnych (przeznaczonego dla osób indywidualnych oraz turystów odwiedzających Greenways), kalkulatora emisyjności dla budynków (powstałego w oparciu o przepisy polskiego prawa budowlanego) oraz kalkulatora dla przedsiębiorstw i organizacji (umożliwiającego wyliczenie emisji CO2 na podstawie zużycia energii i surowców oraz generowanych odpadów i ścieków). Kalkulator CO2 ostał wbudowany w istniejące narzędzie internetowe Menadżer Środowiska (www.eko-spec.pl).

Spośród certyfikowanych organizacji (firm, atrakcji turystycznych, biur, szkół i urzędów) wyłoniono w ramach konkursu 12 Ośrodków Edukacji Ekologicznej (tytularnie), 6 z nich otrzymało dotacje w wysokości do 500 euro. Zadaniem Ośrodków jest: propagowanie korzyści wynikających z ekologicznego stylu życia; dostarczanie sprawdzonych przykładów zrównoważonego rozwoju; prowadzenie działań szkoleniowych, doradczych i informacyjnych dla firm, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, społeczności lokalnych; gromadzenie informacji służących do monitorowania oddziaływania na środowisko, w szczególności monitorowania emisji CO2; propagowanie wiedzy i informacji o możliwościach zaangażowania się w Zielone Szlaki Greenways w Polsce.


Dokumenty do pobrania:

 

 

Kalendarz


 

 

Darczyńcy


Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways

"Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways", Styczeń 2009-Marzec 2011
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
NFOŚiGW

Partnerzy

zpp
Instytut Spraw Obywatelskich
Polska Naturalnie
urban mines

fee
ecf
environment lillehammer

Partnerzy Strategiczni

Tchibo w Polsce 
TOYOTA
Kraft Foods
KNAUF Insulation

Media

EkoNews
CR navigator
ngo.pl
ekologia.pl
Portal Samorzadowy