Korzyści z posiadania certyfikatu

Obniżenie kosztów działalności, dzięki bardziej racjonalnej gospodarce surowcami, energią, wodą i odpadami.

Wzrost konkurencyjności organizacji wynikający z wdrożenia nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, pozwalających na sprawniejsze zarządzanie organizacją, środowiskiem i pracownikami.

Uzyskanie wizerunku organizacji przyjaznej dla środowiska, pomocnego w zdobywaniu nowych, wrażliwych ekologicznie klientów i zwiększenie rozpoznawalności marki.

Udział w ogólnopolskiej inicjatywie dającej możliwość wymiany doświadczeń, wykorzystania potencjału współpracy i wzajemnej promocji (marketing ekologiczny).

Promocja w materiałach informacyjnych wysyłanych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska do mediów, władz lokalnych i regionalnych.

Możliwość posługiwania się logo Certyfikatu w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Wzrost świadomości ekologicznej pracownikow oraz klientow organizacji.

Dostosowanie się do przepisów ochrony środowiska i BHP.

 

 

Kalendarz


 

 

Darczyńcy


Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways

"Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways", Styczeń 2009-Marzec 2011
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
NFOŚiGW

Partnerzy

zpp
Instytut Spraw Obywatelskich
Polska Naturalnie
urban mines

fee
ecf
environment lillehammer

Partnerzy Strategiczni

Tchibo w Polsce 
TOYOTA
Kraft Foods
KNAUF Insulation

Media

EkoNews
CR navigator
ngo.pl
ekologia.pl
Portal Samorzadowy