Certyfikat Zielone Biuro

Zielone BiuroCertyfikat Zielone Biuro wyróżnia instytucje, firmy, organizacje pozarządowe i samorządy, które chcą się stale doskonalić, podejmować nowe inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i wzmacniać swój proekologiczny wizerunek.Posiadanie certyfikatu Zielone Biuro nie tylko wiąże się z prestiżem i pozwala się wyróżnić na tle konkurencji oraz zmniejszyć ddziaływanie firmy na środowisko. Niesie za sobą także wymierne korzyści finansowe w postaci obniżenia kosztów działania firmy poprzez wprowadzenie nowoczesnych ekologicznych rozwiązań.

Korzyści:

 • wiarygodne potwierdzenie spełniania parametrów ważnych ekologicznie,
 • uzyskanie wizerunku firmy przyjaznej dla środowiska,
 • udział w ogólnopolskiej inicjatywie dającej możliwość wymiany doświadczeń, wykorzystania potencjału współpracy i wzajemnej promocji (marketing ekologiczny),
 • prestiż i wyróżnienie się na tle konkurencji,
 • wzrost świadomości ekologicznej pracowników oraz klientów firmy,
 • obniżenie kosztów działalności, dzięki bardziej racjonalnej gospodarce surowcami, energią, wodą i odpadami.

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać Certyfikat?

 1. Zapoznać się z Regulaminem i Kryteriami Certyfikatu Zielonego Biura,
 2. Złożyć zamówienie na proces certyfikacji ZIELONE BIURO,
 3. Nawiązać współpracę z audytorem środowiskowym,
 4. Przeprowadzić samodzielnie audyt środowiskowy potwierdzający spełnienie kryteriów certyfikatu - wypełnić formularz audytu,
 5. Przesłać skan wykonanego audytu - podpisany.
Decyzja o przyznaniu Certyfikatu, podejmowana jest przez Zarząd Fundacji Partnerstwo dla Środowiska na wniosek akredytowanego audytora współpracującego z firmą w procesie certyfikacji.

Kontakt:

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Pl. Matejki 5/6, 31-157 Kraków
e-mail: zielonebiuro@fpds.pl

*Nadwyżki finansowe z działań gospodarczych są w 100% przeznaczana na działania statutowe i realizację misji Fundacji.


 

 

 

Kalendarz


 

 

Darczyńcy


Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways

"Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways", Styczeń 2009-Marzec 2011
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
NFOŚiGW

Partnerzy

zpp
Instytut Spraw Obywatelskich
Polska Naturalnie
urban mines

fee
ecf
environment lillehammer

Partnerzy Strategiczni

Tchibo w Polsce 
TOYOTA
Kraft Foods
KNAUF Insulation

Media

EkoNews
CR navigator
ngo.pl
ekologia.pl
Portal Samorzadowy